LIVE CIAYUMAJAKUNING ENTREPRENEUR FESTIVAL

UMKM CEF 2021

Fashion

Swarna Alam

Lain - lain

Opak Bakar Kartika

Lain - lain

Zam Zam Siwang

Kriya & Furnitur

Karvala

Rp85.000

Kriya & Furnitur

WoodWasteFriend

Rp700.000

Kriya & Furnitur

Tien Antik

Kuliner

Siwangbinih

Fashion

RINZA